для проектирования

Dopuszczalne wysokości części kominów jednokanałowych wystających ponad konstrukcję dachu – H:

Średnica kanału [cm] Wymiary zewnętrzne [cm] Wysokość komina [m] Obmurowany 12cm Otynkowany 2cm
14-20 36×36 do 8m 2,10 1,55
8 – 20m 1,80 1,05
22 40×40 do 8m 2,35 1,95
8 – 20m 2,00 1,25
25 48×48 do 8m 3,05 2,35
8 – 20m 2,60 1,55
30 55×55 do 8m 3,05 2,75
8 – 20m 2,70 1,80

 

Dopuszczalne wysokości części kominów jednokanałowych z kanałem wentylacyjnym wystających ponad konstrukcję dachu w metrach – H:

Średnica kanału [cm] Wymiary zewnętrzne [cm] Wysokość komina [m] Obmurowany 12cm Otynkowany 2cm
14-20 36×50 do 8m 2,45 1,50
8 – 20m 1,90 1,00
22 40×56 do 8m 2,60 1,75
8 – 20m 2,10 1,15
25 48×62 do 8m 3,35 2,30
8 – 20m 2,75 1,50
30 55×71 do 8m 3,45 2,75
8 – 20m 3,00 1,80

Uwaga:
Powyższe tabele można stosować przy zachowaniu warunku podparcia bocznego komina w konstrukcji d

Zwiększenie stateczności trzonu komina
Zapewnienie stateczności konstrukcji kominów wystających ponad dach na długości większej niż w tabeli powyżej można dodatkowo uzyskać stosując zbrojenie prowadzone w specjalnie do tego przygotowanych kanałach w narożnikach pustaków. Zbrojenie powinno być wykonane z prętów żebrowanych Φ12, opartych na specjalnych zaślepkach dostępnych w naszej ofercie. Długość zbrojenia należy dobrać w taki sposób, aby stanowiło ono dwukrotność długości części komina wystającej ponad dach. Górne końce prętów powinny znajdować się w odległości 25cm od płyty przykrywającej, natomiast dolne – w odległości min. 75cm poniżej dolnego podparcia bocznego komina np. w stropie budynku. Po zamontowaniu prętów zbrojeniowych we wszystkich 4 kanałach należy je zwilżyć i koniecznie wypełnić rzadką zaprawą cementową.
Rys._13 Rys._13a

W przypadku zastosowania stalowej konstrukcji wsporczej powinna być ona wykonana z kątowników 50x50x5 w narożnikach trzonu połączonych płaskownikami 80×6 co 1m. Komin musi być podparty bocznie w dwóch miejscach: na poziomie stropu budynku – podparcie dolne oraz w konstrukcji więźby dachowej – podparcie górne.
Rys._14 Rys._14a

 

Stateczność konstrukcji jest zachowana gdy spełnione są warunki przedstawione w tabeli poniżej:

Średnica kanału [cm] Hmax [m]
hk≤2 [m] hk=2-2,5 [m]
14-20 4,45 2,75
14-20+W 4,20 2,70

.

W przypadku usytuowania komina przy ścianie nośnej jego stateczność można zapewnić stosując stalowe obejmy wykonane z płaskownika. Obejmy należy mocować do ściany śrubami rozporowymi w rozstawie nie większym niż 3 m w miejscu występowania wieńców żelbetowych. W sytuacji gdy komin jest oddalony od ściany nośnej o niewielką odległość można zastosować obejmy z kątowników lub ceowników.

Rys._15 Rys._15a

Wysokość części komina wystającej ponad dach dobrać na podstawie tabel w p. 10.

Przejście trzonu komina przez więźbę dachową powinno być wykonane zgodnie ze schematem.

Rys._16

Należy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu antykorozyjnym stalowych elementów konstrukcji wsporczej.