Безопасность

  1. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z wyrobów niepalnych.
  2. Palenisko powinno być umieszczone na podłożu niepalnym o grubości co najmniej 0,15m, a przy piecach metalowych bez nóżek – 0,3m. Podłoga łatwo zapalna przed drzwiczkami palenisk powinna być zabezpieczona pasem materiału niepalnego o szerokości co najmniej 0,3m, sięgającym poza krawędzie drzwiczek na odległość co najmniej po 0,3m z każdej strony.
  3. Palenisko otwarte może być stosowane tylko w pomieszczeniu, w którym nie występuje zagrożenie wybuchem, w odległości co najmniej 0,6 m od łatwo zapalnych części budynku. W pomieszczeniach ze stropem drewnianym palenisko otwarte powinno mieć okap wykonany z materiałów niepalnych, wystający co najmniej 0,3m poza krawędź paleniska.
  4. Piec metalowy lub w ramach metalowych, rury przyłączeniowe oraz otwory do czyszczenia powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,6m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25mm lub inną równorzędną okładziną – co najmniej 0,3m.
  5. Piec z kamienia, cegły, kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25mm na siatce albo równorzędną okładziną – co najmniej 0,15m.